วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 3 การสร้าง blog


วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2552 กับการเรียนวิชาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มจากการได้เรียนรู้การสร้าง web blog ที่เราได้ออกแบบเอง
ได้ใช้ความคิดในการตอบคำถาม และการทำงานที่ส่งผ่านทาง blog ได้

1 ความคิดเห็น: