วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 "แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์"


การที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามเราจะต้องบังคับและข่มใจตนเอง ด้วยการเอาชนะใจตนเองไม่ให้ไปกระทำสิ่งใดที่ไม่ดี เปรียบกับตัวเราที่จะต้องไปเป็นครูในภายภาคหน้า เราจึงต้องกระทำเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่ลูกศิษย์
วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2552 กับการเรียนวิชาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มจากการได้เรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Free mind ที่เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนผังความคิด Mind Manager และวิธีการดาวน์โหลดคลิปต่างๆ จาก http://www.mediaconverter.org/ http://www.keepvid.com/ ที่สามารถนำมาลงได้ที่ web blog ของเราได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น